افغانستان

دفتر زنان سازمان ملل: تنها با کارمندان مرد کار نمی‌کنیم

دفتر زنان سازمان ملل در تازه‌ترین نامه خود خطاب به زنان و دختران افغان نوشته است، این دفتر از اصول خود عقب‌نشینی نمی‌کند و تنها با مردان در افغانستان کار نمی‌کند.

در این نامه آمده است، با وجود اینکه طالبان چالش‌های بسیاری را برای مردم افغانستان و نهادهای امدادرسان ایجاد کرده، اما این سازمان فعالیت خود را در افغانستان ادامه می‌دهد.

در این نامه همچنین آمده است، در جریان دو سال گذشته، طالبان فرمان‌های خود را با هدف حذف هدفمند زنان و دختران افغان از زندگی اجتماعی منتشر کرده است.

این در حالی است که بیشتر از نیمی از کارمندان دفتر زنان سازمان ملل در افغانستان زنان و دخترانی هستند که به دلیل ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان خانه‌نشین شده‌اند.

گفتنی است، سازمان ملل پیشتر تاکید ورزیده بود که به دنبال راهی برای کار کردن زنان در دفاتر این نهاد است، اما به نظر می‌رسد که به جز کار از خانه، راه دیگری در مقابل این سازمان قرار ندارد.

 

دکمه بازگشت به بالا