افغانستان

حقانی با وانگ یو دیدار و از «موقف واقع بینانه» چین قدردانی کرد

سراج الدین حقانی، وزیر امور داخله امارت اسلامی افغانستان در نشستی روز دوشنبه گفت تا زمانیکه اصول اخلاقی به مثابه ضوابط در منطقه حاکم نشود، فضای اعتماد ایجاد نخواهد شد.

آقای حقانی این اظهارات را در دیدار با وانگ یو، سفیر چین در کابل بیان کرد.

بربنیاد خبرنامه وزارت داخله، در این دیدار آقای وانگ یو گفت: کشور چین در کنار مردم افغانستان است و باور دارد که پیشرفت کشورها در یک محیط آزاد و غیر وابسته ممکن است که حالا شرایط آن در افغانستان میسر شده است.

او همچنان در ادامه‌ صحبت های خود گفت که کشور چین هیچگاه حامی سیاست های فشار و دست درازی نیست و در مقابل افغانستان هم اینچنین سیاست‌ها را تایید نمی‌کند.

سپس آقای حقانی از «موقف واقع بینانه»‌ کشور چین ابراز امتنان نموده گفت: تامین عدالت در تعامل جهانی از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی افزود تا اینکه اصول اخلاقی به مثابه‌ ضوابط در منطقه حاکم نشود فضای اعتماد ایجاد نخواهد شد و ایجاد تنش در ذهن و عمل، یک سیاست نادرست برای دیگران است.

آقای حقانی گفت: ما بر ارتباطات خوب باورمند هستیم، راه امارت اسلامی راه تعامل و تفاهم است،‌ ما اراده‌ خیر برای دیگران داریم و از دیگران هم همین توقع را داریم.

در پایان هر دو جانب نتایج نشست سه جانبه در اسلام آباد را مثبت ارزیابی نموده و بر گسترش روابط در موارد گوناگون تاکید کردند.

 

دکمه بازگشت به بالا