آموزشافغانستان

یان اگلند از نهایی شدن رهنمود رفع ممنوعیت کار و تحصیل زنان در افغانستان خبر داد

یان اگلند، دبیر‌کل شورای پناهندگان ناروی به نقل از مقامات «طالبان در قندهار» ادعا کرده «رهنمودهایی» که به زنان اجازه‌ی کار و تحصیل می‌دهد تقریبا نهایی شده است.

دبیر‌کل شورای پناهندگان ناروی امروز چهارشنبه، ۲۴ می در رشته‌توییتی نوشته است: «رهبران طالبان در قندهار گفتند رهنمودهایی که به زنان اجازه می دهد به کار بازگردند و تحصیل دختران را از سر بگیرند، تقریبا تکمیل شده اند.»

او گفته که بحران بشری در افغانستان در حال گسترش است و زمان برای رسیدگی به این مسئله بسیار تنگ است. یان ایگلند از مقامات حکومت سرپرست طالبان در قندهار خواسته که به اقدامات‌شان در راستای رفع ممنوعیت کار و تحصیل زنان سرعت دهند.

دبیر‌کل شورای پناهندگان ناروی ۵ ماه پس از اعمال ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت سرپرست به افغانستان برگشته در قندهار از «مقامات طالبان» خواسته که جدول زمانی بر بازگشت زنان به کار ارایه کنند و مقامات طالبان نیز در پاسخ گفته‌اند رهنمودهایی که به زنان اجازه‌ی کار و تحصیل می‌دهد تقریبا نهایی شده است.

گفتنی است که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم برای حدود ۶۵۰ روز است که اعمال می‌شود و ممنوعیت کار و تحصیل زنان از دسامبر سال گذشته تطبیق می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا