افغانستان

طالبان در حال نهایی سازی دستورالعمل کار زنان در سازمان‌ها و نهادهای خارجی

رییس شورای پناهندگان ناروی می‌گوید مقام‌های ارشد امارت اسلامی به او گفته اند که در حال نهایی کردن دستور العمل‌هایی اند که به زنان اجازه می‌دهد کار با سازمان‌های غیردولتی را از سر بگیرند.

یان اگلاند در گفتگو با اسوشیتید پرس همچنان از جامعه جهانی می‌خواهد افغانستان را فراموش نکنند واین کشور را کمک کنند. او از حکومت نیز می‌خواهد اگر با جامعه جهانی همگام شوند میلیاردها دالر به افغانستان سرازیر خواهد شد.

هرچند تاکنون این مساله از سوی امارت اسلامی رد و یا تایید نشده است، اما رییس شورای پناهندگان ناروی می‌گوید که امارت اسلامی در حال کار روی نهایی سازی این دستورالعمل است.

یان ایگلند که اخیراً به افغانستان سفرکرده و با شماری از مقام‌های ارشد امارت اسلامی دیدارهای داشته به استوشیتد پرس گفته است این اطمینان را که زنان با نهایی شدن این دستورالعمل کار با سازمان‌های بین‌المللی کمک رسان را در افغانستان از سرخواهند گرفت از سوی حکومت دریافت کرده است.

یان ایگلند، رییس شورای پناهندگان ناروی می‌گوید که:«هر توافقی که در کندهار به دست بیاید، می‌تواند تاثیر ملی داشته باشد، دستورالعمل‌ کار زنان نیز نزدیک به نهایی شدن است این چیزی است که به من ابلاغ شده است اما جدول زمانی دراین خصوص ارائه نشده است و نیز جزییات بیشتر در این زمینه وجود ندارد، اما احتمالا این دستورالعمل‌ها کدهای لباس، تفکیک جنسیتی درمحل کار، و یک همراه برای سفر را در بر می‌گیرد.»

با این حال، رییس شورای پناهندگان ناروی هشدار می‌دهد که شورای پناهندگان ناروی درصورت عدم بازگشت زنان و دختران به کار و تحصیل، ۴۰ درصد از بودجه خود را برای افغانستان از دست خواهد داد.

یان ایگلند می‌گوید که:«به افغانستان پشت نکنید درحالی که کشورهای عضو ناتو و امریکا میلیاردها دالر را در جنگ اوکراین به مصرف می‌رسانند و میلیاردها دالر دیگرهم به این کشور تعهد کمک می‌شود نیاز است تا به جمعیت محروم و نیازمند افغانستان نیز کمک صورت بگیرد به طالبان (امارت اسلامی) هم می‌گویم که تغییردر رفتارو پالیسی شان می‌تواند منجر به سرازیرشدن میلیاردها دالر پول به افغانستان شود.»

آگاهان به این باروند اگر کار مشترک با جامعه جهانی به منافع ملی صدمه نمی‌زند باید ادامه یابد واین همکاری‌ها تقویت بیشترشوند.

شورای پناهندگان ناروی همچنان ۲۲۰ نفر از ۱۵۰۰ نیروی کارخود را اخراج کرده و پنج دفترش را تعطیل کرده است.

دکمه بازگشت به بالا