پناهندگانجهان

اولین برداشت خربزه یوباری به قیمت 25000 دلار در ژاپن فروخته شد

خربزه های یوباری که در هوکایدو، شمال ژاپن رشد می کنند، در اولین برداشت فصل، خریدارانی به قیمت 3.5 میلیون ین (25000 دلار) پیدا کرده اند.

به گزارش خبر خبرگزاری کیودو، خربزه ها به نام منطقه یوباری ساپورو در هوکایدو در اولین برداشت فصل به مشتریان عرضه شد.

در حراج افتتاحیه، که در آن بیش از 260 خربزه در منطقه کشت شده بود، برای فروش گذاشته شد، شرکت محلی Hokuyupack Co. زوج خربزه را 3.5 میلیون ین خرید.

اعلام شده که خربزه ها در هفته اول خرداد به بازار عرضه می شود. کشاورزان در تعاونی های کشاورزی در این منطقه در نظر دارند امسال 1.93 میلیارد ین (13.6 میلیون دلار) از فروش داخلی خربزه به دست آورند.

رکورد قیمت اولیه فصل خربزه یوباری در سال 2019 با 5 میلیون ین به دست آمد.

دکمه بازگشت به بالا