افغانستان

برگزاری سمپوزیم ملی و بین‌المللی در کابل

سرپرست اداره تعلیمات تخنیکی ومسلکی در سمپوزیم صنعتی ملی و بین‌المللی در کابل می‌گوید که کشور در بخش‌های مختلف به افراد مسلکی نیاز دارد از این رو، در این بخش باید توجه جدی شود.

در این برنامه، غلام حیدر شهامت، سرپرست اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی گفته است که در بیست سال گذشته توجه چندانی برای مسلک‌سازی ظرفیت‌ها نشده است.

آقای شهامت گفته است که آنان در نظر دارند نصاب تعلمیات مسلکی را تغییر دهند و مطابق معیاری‌های جهانی بسازند.

به گفته شهامت، ۶۰ درصد نفوس کشور را جوانان تشکیل می‌دهد و سالانه هم ۵۰۰ هزار نفر جدید وارد بازار کار می‌شوند.

با این حال، مسوولان وزارت صنعت و تجارت در این سمپوزیم گفته است که میزان تجارت در کشور از ۱۳ به ۲۲ درصد افزایش یافته است.

عبدالسلام جواد آخندزاده، سخنگوی وزارت صنعت وتجارت، در این مورد گفته است: «وزارت صنعت و تجارت با کار تیمی و در روشنایی پالیسی‌ها، مقررات و طرزالعمل‌ها فعالیت‌ها و دستآورد‌های ملموس و عینی در بخش‌های تجارت، صنعت، خدمات، تدوین اسناد تقنینی و همکاری‌های تجاری منطقه داشته است.»

با این حال، یک موسسه آلمان می‌گوید که در ده ماه گذشته نیازهای بازار افغانستان و شرکت‌های تولیدی را بررسی کرده‌اند و می‌خواهند که نصاب تعلیمات تخنیکی و مسلکی را مطابق این نیازها عیار سازند.

شکیبا، مسوول نهاد آلمانی، گفت: «ما می‌خواهیم سیستم تحصیلات که در آلمان است، آن را در کابل بیاریم.»

به باور آگاهان، نظام آموزشی تحصیلی و مسلکی افغانستان مشکلات زیادی دارد چون آنچه در مراکز آموزشی و تحصیلی و مسلکی آموزش داده می‌شود، چندان با نیازهای بازار مطابقت ندارد. از این رو، با گذشت هر روز به آمار افراد بیکار افزوده می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا