افغانستان

بریتانیا می‌گوید، تصمیمات طالبان علیه زنان بنیاد دینی ندارد

اما لوگان، نماینده بریتانیا در سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌گوید، در هیچ کشوری همانند افغانستان زیر حاکمیت طالبان با زنان و دختران رفتار نمی‌شود.

خانم لوگان گفت، تصمیمات طالبان که با هدف حذف زنان از سطح جامعه گرفته شده هیچ بنیاد دینی ندارد و به افغان‌ها و کشورشان آسیب‌های بسیاری وارد می‌کند.

در بیانیه منتشر شده از سوی نماینده بریتانیا آمده است که محدودیت‌ها و تصمیمات طالبان علیه زنان به سلامت روان بسیاری از زنان و دختران افغانستان صدمه وارد می‌کند.

افزون بر این، آمده است که زنان افغانستان به دلیل ترس از انتقام نیروهای طالبان خودسانسوری می‌کنند و تعاملات اجتماعی آ‌ن‌ها در افغانستان به خانه‌های آن‌ها محدود شده است.

وی در ادامه زیربنای تصمیمات طالبان علیه زنان را ترتیبات انحصاری تقسیم قدرتی خوانده که به گفته او هرکسی جز طالبان را از اظهار نظر در خصوص آینده طالبان محروم می‌کند.

در انتهای این بیانیه، نماینده ویژه بریتانیا در سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید ورزیده که طالبان باید به قوانین بین‌المللی احترام بگذارد و از حقوق بشر همه مردم این کشور از جمله زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی حمایت کند.

دکمه بازگشت به بالا