افغانستان

چین به سازمان جهانی غذا برای مبارزه با گرسنگی در افغانستان کمک کرد

سازمان جهانی غذا اعلام کرده که چین برای حمایت ۷۰ هزار خانوده‌های نیازمند تحت تاثیر ناامنی غذایی حاد در افغانستان کمک‌های غذای انجام داده است.

این سازمان روزسه‌شنبه، نهم جوزا با نشر گزارش تاکید کرده که این کمک‌های غذایی برای افراد مواجه با گرسنگی حاد در مناطق دور دست توزیع خواهد شد.

هسیائو وی‌لی، نماینده برنامه جهانی غذا در افغانستان گفت: «امسال، برنامه جهانی غذا در افغانستان با یک بحران حاد تمویل مواجه است و این کمک به موقع از سوی دولت چین در لحظه‌ای صورت می گیرد که حمایت مستمر بیشتر مورد نیاز است».

به گفته این سازمان به دلیل کمک‌های جهانی به افغانستان بیش از سه میلیون نفر از بحران غذایی عبور کرده و در عین حال بیش از ۱۵ میلیون نفر در سراسر کشور به گرسنگی حاد مواجه هستند.

گفتنی است که سازمان جهانی غذا پیش از این به دلیل کمبود بودجه کمک‌های خود را تا ۸ میلیون در افغانستان کاهش داده بود.

سازمان جهانی غذا تاکید کرده که با کمک‌های مالی چین می تواند بیش از ۷۰ هزار خانواده را با بسته‌های خوراکی مثل آرد گندم، نخود، روغن و نمک مدت دوماه حمایت کند.

همچنین واند یو، سفیر چین در افغانستان تاکید کرده که این کشور به منظور غلبه بر مشکلات اقتصادی در افغانستان در سال ۲۰۲۲ کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اهدا کرده است.

بر اساس گزارش سازمان برنامه جهانی غذا در سال ۲۰۲۲ برای ۲۳ میلیون‌تن در افغانستان شامل ۱۱.۶ میلیون زن و ۱۲.۳ میلیون کودک کمک‌های غذای و نقدی کرده است.

این در حالی است که سازمان جهانی غذا پیش از هشدار داده بود که افغانستان در میان کشور‌های حاد گرسنگی در جهان قرار دارد.

دکمه بازگشت به بالا