افغانستان

غم نان و یا آزادی بیان، روزگار نا خوشایند خبرنگاران

شخص که همواره تارهای حنجره اش برای بیان واقعیت ها و آزادی بیان می لغزید و مجرای برای انتقال صدای شهروندان به گوش مسئولان بود اکنون با صدای گرفته همراه با بغض از عدم توانایی تامین نفقه فامیل اش سخن می زند.

خلیل احمد توخی خبرنگاری که بیش از ده سال در بخش های مختلف رسانه ای در چندین ولایت افغانستان ایفای وظیفه نموده می گوید همزمان با سقوط نظام جمهوریت و بسته شدن دروازه های رسانه ها وظیفه اش را از دست داده است

او با ابراز نگرانی می گوید که با روی کارآمدن نظام فعلی رسانه ها با مشکلات زیادی مواجه شده که اکثر رسانه یا از فعالیت باز مانده و یا هم کمبود نیرو متخصص و افراد مسلکی روبرو اند.

خلیل احمد توخی در حالی از نبود زمینه کار رسانه ای و مشکلات اقتصادی اش ابراز نگرانی می کند که پس از تحولات سیاسی و با وضع محدودیت های حکومت فعلی هزاران خبرنگار مجبور به ترک کشور یا ترک وظایف شان شده اند.

دکمه بازگشت به بالا