افغانستانعکس

آزادی بیان به زنجیر کشیده شد

خبرنگاران و مسئولان رسانه ها در ولایت هرات از وضع محدودیت ها بر فعالیت رسانه ها ابراز نگرانی کرده می گویند که مسئولان حکومت فعلی علاوه بر وضع محدودیت بر سایر فعالیت های خبرنگاران و رسانه با فیلتر و مسدود کردن سایت های خبری در افغانستان آنان را با چالش بزرگ در زمینه دسترسی به اطلاعات مواجه کرده اند.

آنان می گویند که فیلتر شدن سایت های خبری، تاثیرات منفی را بر فعالیت و روحیه خبرنگاران ولایت هرات برجای گذاشته است.

در همین حال این خبرنگاران می گویند که دسترسی به اطلاعات از جمله حقوق اصلی جامعه و خبرنگاران میباشد اما در این اواخر خبرنگاران و رسانه ها در زمینه دسترسی به اطلاعات و اطلاع رسانی با چالش های زیادی مواجه شده اند.

از سوی هم آنان می گویند که فیلتر شدن سایت های خبری و خبرگزاری ها، چرخه اطلاع رسانی و اطلاعات را به مشکل مواجه کرده اما در عصر کنونی ، مسئولان حکومتی با فیلتر ساختن سایت های خبری نمی توانند اطلاع رسانی را به گونه کامل محدود سازد.

خبرنگاران و مسئولان رسانه ها در ولایت هرات در حالی از فیلتر شدن سایت های خبری و خبرگزاری ها شکایت دارند که پس از فروپاشی نظام جمهوریت و روی کار آمدن حکومت فعلی مسئولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت فعلی از فیلتر نمودن بیش از ۲۳ میلیون سایت اینترنتی خبر داده که شمار زیادی از آن ها را سایت های خبری تشکیل می دهند.

 

دکمه بازگشت به بالا