افغانستان

حامی دیروز، دشمن امروز؛ مالک تلویزیون ژوندون: طالبان به زیان منافع ملی عمل می‌کند

اسماعیل یون، مالک تلویزیون ژوندون در تازه‌ترین اظهارات خود به صورت بی‌پیشینه‌ای از طالبان انتقاد کرده است.

آقای یون گفت، کسانی که سال‌ها به هر دلیلی در پاکستان زندگی کرده‌اند نمی‌تواند در افغانستان حاکم شوند و عملکرد آن‌ها به زیان ملت است، چراکه در حال آزار و اذیت مردم بی‌گناه افغانستان هستند.

وی در ادامه افزود، این گروه قصد دارد تا ساختمان تلویزیون ژوندون را که در مالکیت او قرار دارد به مدرسه جهادی و دینی تبدیل کند.

او که در یک نشست خبری در کابل سخنرانی می‌گرد گفت، در صورتی که فعالیت تلویزیون او متوقف شود، در حدود شصت نفر از کارمندان او از کار بیکار خواهند شد.

به گفته اسماعیل یون، تلویزیون ژوندون در یک زمین دولتی بنا شده که دولت پیشین افغانستان برای تقویت فرهنگ این کشور آن را به وی اجاره داده بود.

وی در ادامه تصریح کرد، طالبان به او گفته‌اند که یا ۱۸ هزار دالر به این گروه پرداخت کند و یا زمین دولتی را که این گروه خود را در حال حاضر مالک آن می‌داند تخلیه کند.

اسماعیل یون که استاد دانشگاه کابل نیز است هشدار داد، طالبان نمی‌توانند از این زمین برای ساخت مرکز نظامی، مدرسه انتحاری و مدرسه حقانی استفاده کنند، چرا که تعهد داده‌اند از زمین برای اهداف فرهنگی استفاده کنند.

این در حالی است که اسماعیل یون همواره به عنوان یکی از حامیان طالبان در رسانه‌ها معرفی شده است.

دکمه بازگشت به بالا