افغانستان

در دادگاه‌های طالبان خبری از قضات شیعه نیست

یک نهاد حقوق بشری به نام رواداری در تازه‌ترین گزارش خود افشا کرده است که طالبان تمامی قضات اهل تشیع را برکنار کرده است و در دستگاه قضایی این گروه خبری از قضات شیعه نیست.

نویسندگان این گزارش تاکید کرده‌اند نظام قضایی افغانستان در دوره حکمرانی رژیم طالبان از هم فرو پاشیده است.

در این گزارش ۳۲ صفحه‌ای به مواردی از برخوردهای تبعیض‌آمیز، شکنجه و ارعاب شهروندان افغانستان در دادگاه‌های مخوف طالبان پرداخته شده است.

در بخشی از این گزارش نوشته شده که دسترسی به عدالت در نظام عدلی و قضایی طالبان که هیچ قانون و مقرراتی برای تنظیم وظایف و تعیین حدود صلاحیت‌ها و اختیارات در آن وجود ندارد بسیار سخت و ناممکن است.

افزون بر این، نویسندگان هشدار داده‌اند که پس از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، نهادهای عدلی و قضایی از وجود نیروهای تخصصی و آموزش دیده تصفیه شده‌اند.

این در حالی است که پس از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، این گروه احوال شخصیه اهل تشیع را لغو کرده و در حال حاضر، تمامی قضاوت‌های کشور براساس فقه حنفی صورت می‌گیرد.

 

دکمه بازگشت به بالا