آموزش

گروهی از استادان دانشگاه‌های افغانستان که پس از روی کارآمدن طالبان از وظایف شان را از دست داند دانشگاه آنلاین راه اندازی کردند

دکمه بازگشت به بالا