افغانستان

بازگشت بیش از 2 هزار مهاجر افغانستان از ایران

در ادامه برگشت مهاجرین افغانستان از ایران وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان امارت اسلامی از بازگشت بیش از 2 هزار مهاجر افغانستان از ایران خبر داد.

این وزارت روز یک‌شنبه،بیست‌ویکم جوزا اعلام کرده است که حدود دو هزار و 534 تن از مهاجرین افغانستان روز گذشته از طریق مرز اسلام قلعه وارد کشور شدند.

به گفته این وزارت از میان 2 هزار مهاجرین تبه افغانستان (288) تن آن غرض دریافت کمک به دفتر(آی.ام.او ) معرفی شده اند..

این وزارت مشخص نساخته است که به چی تعداد آنان اجباری برگشت داده شده و چه تعداد آنان اختیاری برگشت نموده‌اند چیزی نگفته‌است.

طی دو سال اخیر صدها هزار شهروند افغانستان به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان مهاجرت کردند وبیشتر آنان مدتی پس به دلیل نداشتن اسناد مهاجرت و نبود شغل در کشور‌های دیگر ناچار به برگشت دباره به شدند.

دکمه بازگشت به بالا