افغانستان

انتقاد ساکنان کابل از برشنا؛ پول برق تا سه برابر افزایش یافته است

شماری از ساکنان شهر کابل می‌گویند، از چندی به این سو پول صرفیه برق در کابل تا سه برابر افزایش یافته است.

این افراد می‌گویند، با اینکه مصرف بسیار کمی دارند، اما پول صرفیه برق در مقایسه با چیزی که مصرف می‌کنند به مراتب بیشتر است.

این افراد تاکید دارند، پول برق در گذشته در یک دوره دو ماهه می‌آمد و مصرف آن‌ها نسبت به مصرفی که امروز شرکت برشنا تحت حاکمیت طالبان برای آن‌ها صادر کرده به مراتب کمتر است.

شمار دیگری از ساکنان می‌گویند، در گذشته پول برق آن‌ها در هر چهار الی پنج ماه به ندرت به یک هزار افغانی می‌رسید، اما حالا تنها یک دوره یک ماهه برای آن‌ها دو هزار افغانی آمده است.

در عین حال، رییس طالبان در شرکت برشنا می‌گوید که شکایت‌های متعددی را دریافت کرده‌اند و در تلاش هستند تا به این شکایت‌ها در سریع‌ترین زمان رسیدگی کنند.

آقای آخندزاده گفت، یک مرکز رسیدگی به مشتریان و خدمات به آن‌ها با هزینه ۳.۵ میلیون افغانی ایجاد شده تا سهولت‌های لازم را برای شهروندان ایجاد کند.

 

دکمه بازگشت به بالا