افغانستاناقتصاد

سازمان ملل هشدار داد؛ کاهش کمک‌های صحی به افغانستان عواقب ناگواری دارد

سازمان جهانی صحت بار دیگر هشدار داده که کاهش کمک‌های بخش صحی به مردم افغانستان عواقب بسیار خطرناکی به دنبال داشته است.

این سازمان با انتشار گزارشی به نام «وضعیت اضطراری افغانستان» تاکید ورزیده که کاهش بودجه در بخش صحی تاثیرات بسیار زیادی در این بخش داشته و فعالیت شمار زیادی از مراکز صحی را متوقف کرده است.

در این گزارش هشدار داده شده که کاهش کمک‌های صحی می‌تواند باعث افزایش مرگ بیماران شود.

سازمان ملل در حالی نسبت به کاهش کمک‌های صحی هشدار می‌دهد که نگرانی از افزایش بیماری‌های نفس تنگی، اسهال، سیاه سرفه، سرخکان و تب دنگی در میان کودکان و بزرگسالان به شدت افزایش یافته است.

پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، کمک‌های جهانی در بخش‌های صحی و آموزشی در بسیاری از بخش‌های کشور کاهش یافته است.

گفتنی است، با فروپاشی نظام پیشین، بسیاری از افراد متخصص در زمینه‌های مختلف پزشکی افغانستان را ترک کرده و نظام صحی در این کشور در آستانه نابودی قرار دارد.

 

دکمه بازگشت به بالا