افغانستاناقتصادپناهندگان

در سه ماه آینده، هشت میلیون افغان با گرسنگی دست به گریبان هستند

گزارش‌ها حاکی از آن است که نزدیک به هشت میلیون نفر در افغانستان از ماه ژوئن تا دسامبر سال جاری با کمبود شدید مواد غذایی روبرو خواهند شد.

شبکه بین‌المللی سیستم‌های هشدار اولیه قحطی اعلام کرده است که تولیدات زراعتی در اکثر مناطق افغانستان تا حدودی بهبود خواهد یافت و وضعیت مواد غذایی مردم بهتر خواهد شد، اما هنوز در مناطقی که کشت انجام نمی‌شود، گرسنگی همچنان وجود دارد.

بر اساس این گزارش، در مناطقی که تحت تاثیر خشکسالی در شمال افغانستان قرار دارند، سطح گرسنگی تا ماه دسامبر از سایر مناطق بیشتر خواهد بود.

با ورود طالبان عرصه به قدرت، وضعیت اقتصادی مردم افغانستان به شدت تحت تاثیر قرار گرفته، تا جایی که این اتفاق منجر به بروز چالش‌ها و خسارات جدی در ساختار اقتصادی کشور شده است.

یکی از اصلی‌ترین عوامل تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد افغانستان، تداوم ناپایداری و عدم استحکام در نظام مالی و بانکی است که ناشی از تحریم‌ها علیه طالبان است.

به طور کلی، بیش از ۵۰ فیصد از جمعیت افغانستان در معرض خطر فقر و نیازمندی‌های اساسی زندگی قرار دارند و در حدود ۵۹ فیصد از خانوارهای شهری این کشور در شرایط فقر قرار دارند.

 

دکمه بازگشت به بالا