افغانستان

مجاهد: سیگار پس از سقوط جمهوریت وظیفه پروپاگنداسازی علیه امارت اسلامی را بعهده دارد

امارت اسلامی در واکنش به نشر گزارش تازه اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان این گزارش را پروپاگندا خوانده و رد کرده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی با نشر بیانیه در واکنش به گزارش تازه اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) گفته است که این اداره که در دوره جمهوریت مسئول کنترل، محاسبه و تحقیق هزینه‌های امریکا‎ بود اکنون وظیفه پروپاگنداسازی برای امارت اسلامی را به عهده گرفته است.

سیگار با نشر گزارشی گفته که امارت اسلامی برای حفظ قدرت با چالش‌های فزاینده‌ای امنیتی از سوی گروه‌های مختلف مواجه اند.

سیگار در گزارش ربع اول سال جاری میلادی از داعش، القاعده و گروه‌های مختلف مقاومت ضد امارت اسلامی ، به‌ویژه جبهه مقاومت ملی نام برده است.

این اداره گفته است که القاعده همچنان به حمله به منافع ایالات متحده متعهد است و داعش همچنان جدی‌ترین تهدید برای حاکمیت طالبان است.

اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان تعداد جنگجویان داعش در افغانستان را بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر تخمین زده است.

سخنگوی امارت اسلامی در بیانیه اش در واکنش به این گزارش سیگار گفته که امارت اسلامی بالای وضعیت کنترل کامل دارد و به هیچ گروه و یا جهتی اجازه نخواهد داد تا سبب ناامنی افغانستان شود و یا هم از خاک این کشور علیه دیگران استفاده کند.

امارت اسلامی که هیچ گروه مسلح خارجی در افغانستان فعالی نیست و «پروژه استخباراتی به نام داعش نیز سخت سرکوب شده و در آستانه نابودی قرار دارد.»

مجاهد در ادامه افزوده که تمام جهان به خصوص مردم افغانستان آگاه اند که ثبات و امنیتی که پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی، در افغانستان ایجاد شده مردم افغانستان در چهل سال گذشته آن را تجربه نکرده بودند.

سخنگوی امارت اسلامی همچنان خاطرنشان کرده که تهدات افراد مسلح داخلی نیز وجود ندارد و مردم افغانستان در صلح و آرامش زندگی می‌کنند.

سخنگوی امارت اسلامی در ادامه این پرسش را مطرح کرده که امریکا یا برای برای داعش میکند و یاهم برای کشورهای همسایه افغانستان تشویش ایجاد می‌کند و یا هم کار حلقات خودسر در ایالات متحده امریکا است.

امارت اسلامی در پایان از ایالات متحده امریکا خواسته که خصومتش را با مردم افغانستان خاتمه دهد. در اعلامیه آمده که افغانستان برای هیچ کس تهدید نیست و امارت اسلامی خواهان روابط نیک با تمام جهان به شمول امریکا است.

دکمه بازگشت به بالا