افغانستان

رییس یوناما در افغانستان؛ عدم لغو فرمان‌های طالبان مانعی در برابر مشروعیت است

روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان می‌گوید، تا زمانی که طالبان فرمان‌های خود را در قبال ممنوعیت کار و آموزش زنان لغو نکنند، این گروه به رسمیت شناخته نمی‌شود.

خانم اوتونبایوا که روز گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کرد گفت، اگر طالبان فرمان‌هایی مانند ممنوعیت کار زنان و ممنوعیت تحصیل و آموزش دختران را لغو نکند، امکانی برای به رسمیت شناختن آن‌ها نیست.

او در ادامه افزود، طالبان از سازمان ملل و جامعه جهانی می‌خواهند تا رژیم آن‌ها را به رسمیت بشناسد، اما بر خلاف منشور این سازمان عمل می‌کنند.

در اجلاس روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل، رییس یوناما در افغانستان تاکید ورزید که رژیم طالبان همه‌شمول نیست و دارای ساختاری مردانه و پشتون محور است و همه اعضای این رژیم از افراد طالبان هستند.

با این حال، اوتونبایوا به بخشی از اقدامات مثبت طالبان نیز اشاره کرد و گفت، ‌این گروه در سرکوب داعش سهم دارد، فساد اداری را کاهش داده و در کاهش کشت و تولید مواد مخدر نیز تاثیر گذاشته است.

دکمه بازگشت به بالا