افغانستان

وزارت دفاع طالبان: بیش از ۲ هزار میل اسلحه ترمیم شد

وزارت دفاع طالبان می‌گوید که بیش از ۲ هزار میل اسلحه در فرقه قطعات ویژه این وزارت ترمیم شده است.

این وزارت روز جمعه، ۲ سرطان با نشر خبرنامه‌ی گفته است که به تعداد ۲۰۰۵ میله اسلحه سبک و سنگین در بخش تخنیکی قطعات ویژه وزارت دفاع طالبان ترمیم و آماده استفاده شده است.

براساس خبرنامه، اسلحه‌های ترمیم‌شده شامل ۲ هزار میل ام-۴، چهار میل زیکو-یک و یک توپ دیسی می‌باشد.وزارت دفاع طالبان پیش از این از ترمیم صدها میل اسلحه، وسایط مختلف نظامی و نیز بالگرد در بخش‌های تخنیکی این وزارت خبر داده بود.

دکمه بازگشت به بالا