افغانستان

تایید پشتون‌محور بودن رژیم طالبان؛ مجاهد:‌ اکثر افغان‌ها پشتون هستند

سخنگوی طالبان در تازه‌ترین اظهارات خود تایید کرده است که رژیم این گروه از قوم پشتون تشکیل شده است.

آقای مجاهد گفت، رژیم این گروه به این دلیل پشتون است که اکثریت مردم افغانستان را قوم پشتون تشکیل داده است.

وی در ادامه افزود، از نظر تعداد، اکثریت ملت افغانستان پشتون هستند و اینکه رژیم این گروه نیز پشتون باشد طبیعی است.

اظهارات مجاهد در حالی بیان می‌شود که روزا اوتونبایوا، رییس یوناما در جلسه هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل از طالبان انتقاد کرده و گفت، حکومتی که این گروه تشکیل داده پشتون محور است.

در عین حال، جامعه جهانی نیز همواره بر لزوم تشکیل حکومت همه‌شمول در افغانستان تاکید ورزیده است، اما طالبان نه تنها رژیم خود را همه‌شمول می‌دانند، بلکه تشکیل چنین رژیمی را موضوع داخلی عنوان کرده و می‌گویند که جامعه جهانی نباید در این زمینه ورود کند.

لازم به ذکر است که تاکنون سرشماری دقیقی از تعداد جمعیت در افغانستان نشده و مشخص نیست که چند درصد از جمعیت این کشور را پشتون‌ها و چند درصد را دیگر اقوام تشکیل داده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا