افغانستان

ترکیه نزدیک به ۲۳۰ پناهجوی افغانستان را اخراج کرد

در ادامه روند اخراج پناهجویان از ترکیه رسانه‌های بین المللی این کشور گزارش داده‌اند که ۲۲۹ پناهجوی اهل افغانستان را از شهر‌های مختلف این کشور به افغانستان بازگردانده ‌اند.

خبرگزاری اناتولی ترکیه روزشنبه، سوم سرطان گزارش داده که تمامی این پناهجویان اهل افغانستان را به دلیل نداشتن مدرک قانونی اخراج کرده است.

به بنیاد گزارش‌ها مقامات در این کشور تاکید کرده‌اند که روند شناسایی پناهجویان غیرقانونی را در شهر آغری شرق ترکیه ادامه خواهد داد.

این در حالی که اخراج پناهجویان غیرقانونی افغانستان از ترکیه افزایش یافته که گفته میشود از آغاز سال ۱۴۰۲ خورشیدی بیش از ۹ هزار پناهجوی افغانستان از ترکیه اخراج شده‌اند.

گفتنی است که بر اساس ‌آمار‌ها سال گذشته ترکیه ۵۷ هزار و ۱۷۴ پناهجو افغانستان را به کشور باز گردانده‌اند.

این در حالی است که گمانه‌زنی‌های برای اقامت پناهجویان خارجی از جمله افغانستان پس از پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ترکیه وجود داشت.

ترکیه یکی از مسیر‌های اصلی پناهجویان برای رسیدن به اروپا می باشد که پناهجویان کشورهای مختلف به شمول افغانستان با پرداخت هزاران دالر و قبول خطرات مرگ به آن کشور سفر می کنند.

ازسوی‌هم برخی از پناهجویان از بدرفتاری و لت‌کوب پولیس ترکیه با پناهجویان شکایت داشته‌اند.

دکمه بازگشت به بالا