افغانستان

وزارت امر به معروف: به حقوق زنان باید توجه شود

وزارت امر به معروف حکومت سرپرست همزمان با نگرانی‌های بین‌المللی از وضعیت زنان در افغانستان به ادارات ولایتی این وزارت دستور داده که «جلوی ضایع شدن حقوق شرعی زنان را بگیرید.»

سخنگوی این وزارت روز دوشنبه، پنجم سرطان پیامی حاوی دستور محمدخالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر را منتشر کرده و آقای حنفی در این دستور به ریاست‌های این وزارت در تمام ولایات دستور داده که «باید به حقوق زنان توجه شود و هیچ‌کس نباید حقوق آنها را ضایع کند.»

آقای حنفی با اشاره به حکم 6 ماده‌ای که روز گذشته از هبت الله آخندزاده ، رهبر امارت اسلامی به مناسبت تبریکی عید قربان منتشر کرده بود گفته است که اگر شخصی مهریه زن را نپردازد و حق میراث زن را از وی بگیرد، بدون رضایت او را به عقد بگیرد و یا زنی را به بد بدهد آن را به محکمه معرفی کنید.

وی افزود که زنان و دختران شکایات خود را در این زمینه می‌توانند به مرکز و ریاست های وزارت امر به معروف و نهی از منکر ارایه کنند تا به پرونده آنان رسیده‌گی گردد.

دکمه بازگشت به بالا