افغانستان

وزارت خارجه چین: امارت اسلامی برای تامین توقعات جامعه جهانی گام‌های بیشتری بردارد

وزارت خارجه چین می‌گوید که بیجنگ توقع دارد که امارت اسلامی گام‌های بیشتری در راستای تامین منافع مردم افغانستان و برآورده کردن توقعات جامعه‌جهانی بردارد.

مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری گفت که امارت اسلامی در بخش اقتصادی، از بین بردن فساد، منع تولید مواد مخدر دست‌آوردهایی داشته است.

او اما یادآوری کرد که با وجود این دستاورد ها افغانستان با چالش‌های متعددی روبرو است و جامعه جهانی از چگونگی راهکارهای امارت اسلامی برای حل این چالش ها نگرانی دارد.

سخنگوی وزارت خارجه چین افزود که در حال حاضر امنیت در افغانستان تامین شده است.گفتنی است که چین از جمله کشورهای است که روابط دیپلوماتیک و اقتصادی با کابل دارد و در ماه‌های نخست برگشت امارت اسلامی به قدرت سفارت افغانستان را به یک دیپلومات قابل اعتماد امارت تسلیم کرد.

دکمه بازگشت به بالا