افغانستان

درخواست چین از طالبان؛ به خواسته‌های افغان‌ها و پپیشنهادات جهانی توجه کنید

ماو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین روز گذشته گفت، طالبان باید برای برآورده کردن آرزوهای افغان‌ها و خواسته‌های جامعه جهانی گام‌های قاطعانه و دقیق بردارد.

آقای نینگ تاکید ورزید که طالبان در امور اقتصادی، جلوگیری از فساد اداری و مواد مخدر و اعاده نظم و امنیت به کشور دستاووردهایی را به دست آورده است.

وی در ادامه افزود، با وجود اینکه طالبان به این دستاوردها رسیده است، اما افغانستان با چالش‌های متعددی مواجه است و جامعه جهانی نسبت به راهکارهای طالبان برای حل این چالش‌ها تردید داشته و نگران است.

سخنگوی وزارت خارحه چین ادامه داد، ‌این کشور امید دارد که طالبان توقعات مردم افغانستان را برآورده کند، از ملت حمایت داشته باشد و جامعه جهانی را به سمت خود جذب کند.

این در حالی است که با وجود گذشت بیشتر از دو سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان، هیچ کشوری تاکنون این رژیم را به رسمیت نشناخته و تلاش‌های طالبان برای کسب مشروعیت نتیجه نداده است.

جامعه جهانی به دنبال تشکیل حکومت همه‌شمول، احترام به حقوق بشر و احترام به حقوق زنان و دختران افغانستان است، اما طالبان ضمن پافشاری بر تصمیمات خود، این موضوعات را داخلی عنوان کرده و همه خواسته‌های جامعه جهانی را رد کرده است.

دکمه بازگشت به بالا