افغانستان

کرزی بار دیگر صدا کرد؛ طالبان گفتمان ملی را آغاز کنند

همزمان با برگزاری اولین روز عید سعید قربان در افغانستان، حامد کرزی، رییس جمهور پیشین در پیام عیدی خود نوشته است که افغانستان خانه مشترک همه افغان‌ها است.

او در ادامه گفت، طالبان برای رسیدن به صلح دائمی در این کشور باید گفتمان ملی را آغاز کند.

آقای کرزی تاکید ورزید که او خواهان صلحی است که در آن همه مردم احساس اعتماد و مالکیت داشته باشند و در فضای برابری به صلح و ثبات دائمی، علم و خودکفایی برسند.

همزمان، عبدالله عبدالله، دیگر چهره برجسته سیاسی افغانستان نیز در پیام عیدانه خود بر لزوم برقراری صلح و برابری تاکید ورزیده از جامعه جهانی خواسته تا با درک وضعیت وخیم افغانستان در بخش اقتصاد و بشری به کمک‌های خود به این کشور ادامه بدهد.

این در حالی است که معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان در سخنرانی نماز عید وضعیت افغانستان را خوب معرفی کرده و گفت، حجم بیکاری که در رسانه‌ها ارئه می‌شود شایعات علیه این گروه است.

دکمه بازگشت به بالا