افغانستان

برنامه جهانی غذا تنها تا سه ماه دیگر بودجه برای افغانستان دارد

هسیائو وی لی، از مدیران برنامه جهانی غذا در آخرین اظهارات روز گذشته خود گفت، بودجه این سازمان برای تهیه کمک‌های غذایی به افغانستان در حال اتمام است و تنها تا سه ماه دیگر بودجه در اختیا دارند.

خانم لی گفت، کمک‌های این نهاد برای پنج میلیون نفر تا چند ماه دیگر ادامه خواهد داشت، اما منابع در اختیار آن‌ها نیست.

وی در ادامه تاکید ورزید که این برنامه برای کمک‌رسانی غذایی تا ماه مارچ سال آینده به دستکم یک میلیارد دالر کمک‌های مالی نیاز دارد.

این در حالی است که به گفته برنامه جهانی غذا، در حدود ۱۵ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های مالی نیاز دارند.

براساس برآوردهای برنامه جهانی غذا، کاهش بودجه موجود و کمک‌های مالی در افغانستان از ماه آگوست سال جاری آغاز می‌شود و تا سه ماه دیگر بودجه این اداره به اتمام می‌رسد.

 

دکمه بازگشت به بالا