افغانستاناقتصادزندگی

سازمان ملل نسبت به تشدید سوء تغذیه در افغانستان هشدار داد

برنامه جهانی غذا به تازگی هشدار داده است، دستکم ۱۵.۳ میلیون نفر در افغانستان در معرض ناامنی شدید غذایی قرار دارند.

به گفته این نهاد، نزدیک به ۲.۸ میلیلون نفر در افغانستان در سطح اضطراری ناامنی غذایی قرار خواهند گرفت.

برنامه جهانی غذا همچنین گفته است، در حال حاضر ۳.۲ میلیون نفر در سراسر این کشور از سوء تغذیه حاد رنج می‌برند.

در پیام توییتری این برنامه آمده است که ماه گذشته ۳۶۷ هزار زن و کودک با غذای مغذی تحصصی برای پیشگیری یا درمان سوء تغذیه حمایت دریافت کرده‌اند.

این در حالی است که اخیرا هیسائو وی لی، مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان گفت، این نهاد پس از ماه اکتبر سال جاری میلادی منابع لازم برای کمک غذایی به مردم افغانستان را ندارد.

برنامه جهانی غذا برآورد کرده است که با بودجه برحال این برنامه، کمک‌های مورد نیاز برای افغانستان از ماه آگوست پیش رو روندی کاهشی را به خود خواهد دید.

دکمه بازگشت به بالا