افغانستان

حمایت تمام قد بریتانیا از زنان و دختران در افغانستان

رابرت چترتون دیکسن، سرپرست سفارت بریتانیا برای افغانستان که به این کشور سفر کرده می‌گوید، کشورش به حمایت و پشتیبانی از مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران ادامه می‌دهد.

آقای دیکسن در دیدار با مقامات طالبان گفت، افغانستان با بدترین بحران بشری در جهان مواجه است و بریتانیا نیز در جریان دو سال گذشته ۶۵۰ میلیلون دالر به افغانستان کمک کرده است.

وی در ادامه تاکید ورزید، سفر او به کابل نشان دهنده تعهد بریتانیا به آینده مثبت برای افغانستان است و این کشور به تعهد خود برای اعمال فشار برای بازگشت زنان و دختران افغان به وضعیت عادی پایبند است.

در عین حال، مجاهد، سخنگوی طالبان می‌گوید، این گروه به دنبال داشتن روابط خوب با جامعه جهانی است و به ویژه در بخش دیپلماتیک و اقتصاد قصد دارد تا روابط مناسب برقرار کند.

همزمان، آگاهان مسائل سیاسی می‌گویند، این گونه دیدارها نتیجه‌بخش خواهد بود و طالبان باید به خواسته‌های جامعه جهانی تن بدهد.

حمایت تمام قد بریتانیا از زنان و دختران در افغانستان تلویزیون – .

دکمه بازگشت به بالا