افغانستان

آمار کودکان کار در افغانستان نزدیک به ۳.۷ میلیون نفر

آمار کودکان کار در افغانستان نزدیک به ۳.۷ میلیون نفر تلویزیون – .

دکمه بازگشت به بالا