افغانستان

دبیرکل سازمان ملل خطاب به طالبان؛ برای مشروعیت در مسیر حقوق بشر گام بردارید

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرده است که اگر طالبان برای پذیرفته شدن در جامعه جهانی تمایل دارند باید گام‌های ملموسی در مسیر رعایت حقوق بشر بردارند.

دفتر هیات معامونت سازمان ملل در افغانستان با انتشار این بخش از گفته‌های دبیرکل سازمان ملل در حساب کاربری خود در توییتر نوشت، آقای گوترش در گزارش سه ماهه خود به شورای امنیت سازمان ملل این گفته‌ها را بیان کرده است.

در این گزارش که سه هفته پیش آماده شده تاکید گشته که طالبان به حفاظت، استحکام و تداوم اقتدار خود ادامه می‌دهند که در نتیجه اقدامات آن‌ها جنگ و ناامنی در کشور کاهش یافته است، اما محدودیت بر حقوق و آزادی‌های اساسی افغان‌ها به ویژه زنان و دختران ادامه دارد.

افزون بر این، در این گزارش تصریح شده که در نتیجه تصمیمات طالبان در افغانستان، کار زنان در شعبات این سازمان ممنوع و دچار اختلال شده است.

این تصمیمات به ویژه دسترسی زنان به خدمات اجتماعی را محدود ساخته و کار کردن و آموزش را برای آن‌ها ناممکن کرده است.

دبیرکل سازمان ملل خطاب به طالبان؛ برای مشروعیت در مسیر حقوق بشر گام بردارید تلویزیون – .

دکمه بازگشت به بالا