افغانستان

کنعانی: مقامات امارت اسلامی «مسول» تامین حقابه ایران‌ هستند

سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد از تعهد امارت اسلامی مبنی بر تامین حقابه این کشور تاکید کرده که مقامات امارت اسلامی «مسول» تامین حقابه ایران از رودخانه هلمند بوده و آنان باید مسولیت خود را ادا کنند.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران روزدوشنبه، نزدهم سرطان در یک نشست خبری تامین حقابه این کشور را مسولیت مقامات امارت اسلامی دانسته است.

آقای کنعانی میزان حقابه ایران را « حق قانونی» این کشور دانسته و افزوده است که موضوع حقابه این کشور از دریایی هلمند را به جدیت پیگیری خواهد کرد.

به گفته این مقام ایرانی تامین حقابه‌ایران بیانگر «حسن نیت دولت سرپرستی موقت افغانستان» برای تامین «حقوق قانونی» این کشور خواهد بود.

حقابه هلمند یکی از موضوعات پرتنش میان افغانستان و ایران بوده که ایران بار‌ها افغانستان به نادیده گرفتن معاهده سال ۱۳۵۱ و حقابه این کشور از رود دریایی هلمند متهم کرده‌است.

ازسوی‌هم مقامات امارت اسلامی نیز کاهش حق‌آبه ایران از رود هلمند را خشکسالی و پایین آمدن سطح آب در دریا‌های کشور خوانده و تاکید کرده‌اند که در صورت بلند رفتن سطح آب به تعهدات شان مطابق قرارداد انجام شده پابند هستند.

دکمه بازگشت به بالا