افغانستان

اوچا خواهان تامین بودجه برای کمک به نیازمندان در افغانستان شد

دفتر هماهنگ‌کننده سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) می گوید کمبود بودجه یکی از چالش‌های اصلی برای شرکای این سازمان به منظور رسیدگی به بحران انسانی در افغانستان است.

این دفتر روزسه‌شنبه، بیستم سرطان با نشر توییت از نهاد‌‌های کمک کننده خواسته تا منابع مالی مورد نیاز این سازمان را برای حفظ جریان کمک فراهم کنند.

در ادامه این توییت اوچا آمار می دهد که این دفتر برای کمک به ۲۰ میلیون نیازمند در افغانستان تا دسامبر سال ۲۰۲۳ میلادی به ۲.۲۶ میلیارد دالر نیاز دارد.

پیش از این نیز اوچا هشدار داده بود که حدود شش میلیون نفر در افغانستان در یک قدمی قحطی و سطوح اضطراری کمبود غذایی قرار دارند.

به گفته دفتر هماهنگ کننده کمک‌های سازمان ملل تاکنون پنج درصد بودجه درخواستی کمک‌رسانی در سال ۲۰۲۳ به نیازمندان را از سوی جامعه جهانی دریافت کرده است.

این در حالی است که براساس گزارش‌ها میزان فقر در کشور دو برابر افزایش یافته و به ۳۴ میلیون نفر رسیده است.

دکمه بازگشت به بالا