افغانستان

روزهای سخت مالکان تالارهای عروسی؛ چالش‌های اقتصادی زیاد شده است

شماری از مالکان تالارهای عروسی در افغانستان می‌گویند که روزهای بسیار سختی را سپری می‌کنند و اقتصاد آن‌ها به شدت ضعیف شده است.

ابراهیم احمدی، مسوول تالار تاج محل در شهر زرنج نیمروز گفت، طالبان از چند هفته پیش به مالکان و مسوولان تالارهای عروسی دستور داده‌اند که در تالارهای خود محفل‌های خوشی و موسیقی نداشته باشند و داماد حق ندارد که در بخش زنانه تالارهای عروسی وارد شود.

آقای احمدی گفت، برگزاری محافل خوشی در تالارها زمینه کار و درآمد را برای صدها نفر مساعد کرده بود، اما اکنون چندین ماه است که چرخ اقتصادی به هم خورده و اقتصادها رو به سرنگونی حرکت کرده است.

این در حالی است که طالبان در اولین روزهای حضور در افغانستان، هرگونه موسیقی را در کشور ممنوع اعلام کردند و به دنبال این اقدام بسیاری از هنرمندان در حوزه موسیقی و تالارهای عروسی از فعالیت باز ماندند.

روزهای سخت مالکان تالارهای عروسی؛ چالش‌های اقتصادی زیاد شده است تلویزیون – .

دکمه بازگشت به بالا