افغانستان

دیدار سرپرست ریاست‌الوزرای طالبان با سفیر این گروه در تهران

مولوی عبدالکبیر، سرپرست ریاست‌الوزاری طالبان با فصل محمد حقانی، سفیر این گروه در تهران دیدار کرده و به موضوعاتی از جمله راه‌های تقویت روابط افغانستان و ایران پرداخته است.

او در این دیدار گفته است که طالبان خواهان روابط خوب و دوستانه با تمامی همسایگان خود و جامعه جهانی به شمول ایران است.

در صفحه توییتری ارگ ریاست جمهوری افغانستان که اکنون به تریبون‌های طالبان تبدیل شده آمده است، رژیم این گروه در زمینه تقویت روابط خود با همسایگان و جامعه بین‌المللی تلاش می‌کند.

در جریان این دیدار، عبدالرحمن حلیم، معین انکشافی وزارت انکشاف دهات طالبان نیز حضور داشته و از برنامه‌های این وزارتخانه برای راه‌اندازی پروژه‌های تازه خبر داده است.

حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان نیز گفت، تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره انکشافی در کاهش میزان فقر و بیکاری افغانستان کمک بسیاری می‌کند.

همزمان آگاهان مسائل اقتصادی می‌گویند، طالبان باید پروژه‌های متوسط و کوچک را حرکت بدهند تا زمینه کار و اشتغال برای اکثر شهروندان افغان مهیا شود و زمینه کاری مساعدی را برای چرخش اقتصادی به حرکت در بیاورد.

دیدار سرپرست ریاست‌الوزرای طالبان با سفیر این گروه در تهران تلویزیون – .

دکمه بازگشت به بالا