نگاه‌ها

چرا غنی نقیب الله فایق والی موفق فاریاب را درشرایط بسیار خطرناک برکنار کرد؟

هر نوع تفرقه و خصومت در نظام جمهوریت به سود طالبان می انجامد

نقیب الله فایق والی پیشین فاریاب از سوی رییس جمهور غنی تعین شده بود. به غنی و حکومت او بسیار وفادار بود و مورد اعتماد وی نیز قرار داشت. تا حدی در شرایط ناگوار و بحران فعلی والی موفق نیز بود.

اما پرسش این است که اشرف غنی چرا آن والی وفادار و موفق خود را درشرایط بسیار خطرناک کنونی که طالبان برای سقوط دولت جنگ را تشدید کرده اند، برکنار کرد؟

من پاسخ درست و قانع کننده به این پرسش نمی یابم و نیافته ام.

واقعا اشرف غنی با این روش و این سیاست چه می خواهد؟

حتی اگر در پی تحکیم حکومت و حاکمیت خود است، این عملکرد، او و حاکمیتش را به جای تحکیم، تضعیف می کند

به هر حدی که سیاست و عملکرد اشرف غنی بی اعتمادی، نارضایتی، گسست و تفرقه را در درون حوزه ی نظام حاکم سیاسی که ریاست و رهبری اش را او بدوش دارد، بیشتر کند و گسترش دهد، و حتی اگر او در این نارضایتی و گسست، بی تقصیر باشد، راه برای سلطه و غلبه ی طالبان، هم از نظر سیاسی و هم از نظر نظامی هموار می شود.

طالبان از نظر سیاسی افکار عمومی را در داخل و خارج در جهت پایان دادن به این گسست و هرج و مرج علی رغم تمام بدی های شان بسوی خود متمایل می سازند.

از نظر نظامی هر نوع گسست، تفرقه و خصومت در حوزه ی حاکمیت نظام سیاسی که جمهوریت خوانده می شود، به سود طالبان می انجامد و نتیجه این می شود که طالبان و نظام طالبانی بر گردد تا به این گسست و هرج و مرج با سرکوب و سرنیزه پایان دهند.

آیا پاسخ پرسش فوق یک برنامه و پلان عمدی در دسترسی به این نتیجه است؟

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا