افغانستاناقتصادپناهندگان

استفاده اسعار خارجی به جای پول افغانی در بازار های محلی

نگرانی از کمبود واحد پول افغانی در شهر زرنج اما بازار معاملات و خرید اجناس با واحد پول تومان ایرانی و کلدار پاکستانی در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز گرم است

باشندگان ولایت نیمروز از کمبود واحد پول افغانی در بازار این ولایت ابراز نگرانی کرده می گویند که اکثر شهروندان این ولایت برای خرید و فروش اجناس و همچنین معاملات شان از واحد پول ایران و کالدار پاکستانی استفاده می کنند

آنان می گویند استفاده از واحد پولی کشور های بیگانه باعث کم ارزش شدن پول افغانی در مقابل پول کشور های بیگانه شده و از تاجران و شهروندان ولایت نیمروز می خواهند تا از واحد پول افغانی در معاملات خود استفاده نمایند

از سوی هم شماری از صراف ها در این ولایت می گویند که تاجران و شرکت های تولیدی در این ولایت از واحد پول افغانی استفاده می کنند اما شهروندان این ولایت از تومان ایرانی نسبت به پول افغانی بیشتر استفاده می کنند

ولایت نیمروز یکی از ولایت های سرحدی افغانستان دارای بنادر تجارتی است که افغانستان را با کشور های ایران و پاکستان متصل می سازد و به دلیل هم سرحد بودن با این کشور ها اکثر معاملات با واحد پولی کشور های همسایه در این ولایت صورت می گیرد.

دکمه بازگشت به بالا