افغانستانزندگیعکس

آرایشگاه ها هم گرفتار اداره امر به معروف شدند

جوانی که با تیغ و قیچی دست داشته آرایشگری اش همه روزه مشتریان زیادی داشت و از این طریق هزینه و مصارف زندگی فامیل اش را تامین می نمود اکنون از نبود مشتری شکایت دارد .

وی می گوید که مسئولان اداره امر به معروف ولایت هرات به آرایشگران هشدار داده تا از تراشیدن ریش و اصلاح موی به مدل های مختلف خودداری نمایند.

در همین حال یک تن دیگر از آرایشگران ولایت هرات می گوید که پس از تحولات سیاسی و وضع محدودیت های حکومت فعلی اکثر جوانان با مشکلات اقتصادی مواجه اند و انگیزه برای اصلاح موی و ریش شان ندارند.

آرایشگران ولایت هرات در حالی از رکود بازار کسب و کارشان شکایت دارند که پس از فروپاشی نظام و جمهوریت و روی کار آمدن نظام فعلی مسئولان اداره امر به معروف در کنار سایر محدودیت ها به آرایشگران نیز محدودیت وضع کرده اند.

دکمه بازگشت به بالا