افغانستان

مرد تحت تعقیب طالبان؛ ایمان و موقف ثابت این گروه بی‌مثال است

حقانی، وزیر داخله طالبان می‌گوید، در حالی که جهان ادعا می‌کند رژیم این گروه در زمینه‌های مختلف ضعیف است، اما ایمان و موقف ثابت این گروه مثال زدنی است.

حقانی در ادامه افزود، جهان ادعا می‌کند «امارت اسلامی» این گروه در برخی زمینه‌ها مانند تعلیم، آبادانی و اقتصاد ضعیف است، اما وی تاکید دارد که ایمان و موقف ثابتی که آن‌ها از خود نشان داده‌اند در هیچ جایی دیده نمی‌شود.

حقانی گفت، طالبان برای کسب امتیاز قربانی نداده و اعضایش همچنان از یکدیگر حمایت می‌کنند و رهبر این رژیم به خدمت به اعضا متعهد است و تعداد وزارتخانه‌ها را به خاطر آن‌ها افزایش داده است.

حقانی خطاب به خانواده‌های قربانیان جنگ نیز گفت که باید صبر کنند، چرا که به بور این گروه نارسایی‌ها برطرف خواهد شد.

سخنان این عضور ارشد طالبان در حالی بیان می‌شود که بسیاری بر این باورند او به دنبال تعیین جایگزین برای رهبری این گروه است، چرا که در گذشته انتقادات به شدت تندی از وضعیت جاری در نظام این رژیم مطرح کرده بود.

 

دکمه بازگشت به بالا