آموزشافغانستاناقتصادپناهندگانجهان

خشم شیعیان افغانستان در برابر طالبان؛ محدودیت‌ها بر مراسم محرم را لغو کنید

شورای علمای شیعه افغانستان با برگزاری نشست فوق‌العاده‌ای در کابل، یک بار دیگر نسبت به محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر برگزاری مراسم عزاداری محرم ابراز نگرانی و اعتراض کرد.

اعضای این شورا با صدور بیانیه‌ای خطاب به طالبان، خواستار لغو فوری تمامی محدودیت‌ها بر برگزاری مراسم محرم شدند.

در این نشست، تعدادی از اعضا نسبت به برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای طالبان با عزاداران و پایین کشیدن بیرق‌های مذهبی از سر دکان‌ها و منازل در برخی مناطق کابل ابراز تاسف کردند.

همچنین طوماری حاوی امضای شهروندان شیعه با درخواست رفع محدودیت‌ها و تامین امنیت مراسم محرم، به طالبان ارائه شد.

صالحی مدرس، رییس شورای علمای شیعه ضمن تاکید بر خواست عمومی برای برگزاری آزادانه مراسم محرم، از طالبان خواست تا از ممانعت نصب پرچم و بیرق‌های مذهبی خودداری کنند.

گزارش‌ها حاکی است طالبان با محدود کردن تعداد مساجد و نصب پرچم‌های مذهبی به بهانه تامین امنیت، محدودیت‌هایی را بر برگزاری مراسم محرم در کابل اعمال کرده است.

دکمه بازگشت به بالا