افغانستاناقتصادپناهندگان

قیمت پاسپورت برای مهاجرین افغان در هند کاهش یافت

قیمت پاسپورت برای شهروندان افغانستان مقیم هند از ۱۲۰ دالر به ۲۰ دالر کاهش یافته است.

سفارت افغانستان در دهلی نو می‌گوید که بر اساس پیشنهاد وزارت امور خارجه و حکم ریاست جمهوری، قیمت پاسپورت برای شهروندان افغانستان مقیم هند از ۱۲۰ دالر به ۲۰ دالر کاهش یافته است.

به گفته این سفارت، این تصمیم پس از بررسی مشکلات مهاجران افغانستان در هند، به ویژه مشکلات مالی در مورد پرداخت محصول پاسپورت این مهاجران گرفته شده است.

خبرنامه سفارت افغانستان در دهلی نو افزوده است که پناهندگان افغان مقیم هند تنها یک بار می توانند با اخذ یک جلد پاسپورت از کاهش هزینه پاسپورت مستفید شوند.

درعین حال این سفارت از متقاضیان، خواسته تا پس از پایان قرنطینه و از سرگیری خدمات قونسلی سفارت افغانستان در هند، برای گرفتن آن مراجعه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا