آموزشافغانستان

وعده دوباره وزیر داخله طالبان؛ به زودی چالش آموزش زنان در افغانستان حل می‌شود

حقانی، وزیر داخله طالبان در افغانستان، طی دیدار با هیئتی از سازمان همکاری اسلامی اظهار داشت که تحصیل زنان نیاز جامعه افغانستان است و با توجه به شرایط بر حال، این موضوع حل خواهد شد.

اظهارنظر آقای حقانی در پاسخ به تاکید اعضای هیئت سازمان همکاری اسلامی بر حق آموزش برای زنان مطرح شده است. آن‌ها بر این باورند که آموزش مدرن در کنار تربیت دینی موجب پیشرفت جامعه می‌شود.

البته طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را بر آموزش و اشتغال زنان اعمال کرده و با وجود اعتراضات گسترده داخلی و بین‌المللی، همچنان بر این سیاست اصرار دارد.

این اولین بار نیست که این مقام طالبان نسبت به آموزش دختران و زنان در افغانستان موضع مثبت می‌گیرد و وعده می‌دهد، با این حال، جامعه جهانی هنوز هم چشم به راه آن است که وعده‌های طالبان برای رسیدن به روزهای بازگشت زنان و دختران در افغانستان جامه عمل بپوشد.

دکمه بازگشت به بالا