افغانستانپناهندگانزندگی

برنامه جهانی غذا از کاهش جیره غذایی دو میلیون افغان دیگر خبر داد

به دلیل کاهش منابع مالی، برنامه جهانی غذای سازمان ملل (WFP) به ناچار اعلام کرده که در این ماه کمک‌های غذایی خود را برای دو میلیون افغان دیگر کاهش داده است.

این تصمیم در پی کاهش منابع مالی و افزایش تعداد نیازمندان در افغانستان اتخاذ شده و نگرانی‌های جدی در مورد امنیت غذایی کشور را به وجود آورده است.

WFP هشدار داده که اگر در دو ماه آینده بودجه‌ای دریافت نکند، کمک به ده میلیون نفر نیز کاهش خواهد یافت. این اعلام باعث نگرانی جدی در مورد وضعیت غذایی افغانستان شده است.

زمستان همواره در مناطق دورافتاده افغانستان موقعیت سختی را به دنبال دارد و اثرات آن توسط وضعیت اقتصادی و اجتماعی برحال که پس از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان به وجود آمده است، تشدید می‌شود.

با وجود تلاش‌ها برای تضمین منابع مالی، سازمان ملل متحد نتوانسته است حمایت مالی لازم را جلب کند و تنها یک چهارم از مقدار مورد انتظار را جمع‌آوری کرده است. این کاهش منابع مالی منجر به کاهش کمک‌های غذایی به نیازمندان در افغانستان شده است.

وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان، به خصوص پس از فروپاشی نظام جمهوری در سال ۲۰۲۱، بسیار ناپایدار شده و حدود سه چهارم جمعیت افغانستان به کمک‌های انسان‌دوستانه نیاز دارند.

دکمه بازگشت به بالا