افغانستاناقتصادپولزندگی

برنامه جهانی غذا از کاهش کمک‌ها به ۱۰ میلیون تن در افغانستان هشدار داد

برنامه جهانی غذا (WFP) از کاهش کمک‌هایش به نیازمندان در افغانستان هشدار داده تاکید کرده که به دلیل کمبود بودجه فقط می توانند از هر پنج نفر دچار گرسنگی برای یک تن آن کمک‌های اضطراری فراهم کنند.

این نهاد روزسه‌شنبه، چهاردهم سنبله با نشر پیامی در صفحه ایکس تاکید کرده ۱۰ میلیون تن در افغانستان از کمک‌های برنامه جهانی غذا در سال جاری محروم شده‌اند.

شل‌وی‌لی، رییس و نماینده برنامه جهانی غذا نیز افزایش گرسنگی را در افغانستان نگران کننده خوانده تاکید کرده که میلیون‌ها خانواده برای پیدا کردن غذای بعدی شان مجادله کرده و این «فاجعه‌ای است که باید از آن جلوگیری کنیم».

بر اساس گزارش سازمان جهانی غذا برای کمک به ۲۱ میلیون نیازمند در افغانستان به یک میلیارد دالر تا شش ماه آینده نیاز دارد.

این سازمان می افزاید که ۲۰ درصد دریافت کنندگان کمک‌های این نهاد زنان هستند.

این در حالی است که اداره هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد ( اوچا) هشدار داده که یک میلیون زن و هفتصد هزار کودک در افغانستان در جریان سال جاری به دلیل کمبود بودجه از کمک‌های بشردوستانه محروم شده‌اند.

 

دکمه بازگشت به بالا