افغانستانعکس

رییس پیشین کمیسیون انتخابات افغانستان به آغوش رژیم طالبان رفت

احمد یوسف نورستانی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز گذشته به کابل بازگشت.

رادیو تلویزیون ملی افغانستان که اکنون تحت کنترل طالبان است اعلام کرد که آقای نورستانی به دعوت کمیته تماس طالبان با چهره‌های سیاسی افغان، مجددا به کشور بازگشته است.

آقای نورستانی پیش‌تر در دولت‌های پیشین افغانستان مناصب مهمی از جمله ریاست کمیسیون مستقل انتخابات را برعهده داشت. وی همچنین متهم به فساد مالی شده و در سال ۲۰۱۹ در آمریکا به اتهام سوءاستفاده از مزایای دولتی محکوم گردیده بود.

پیش از این نیز تعدادی دیگر از مقامات دولت‌های پیشین افغانستان به دعوت کمیته تماس طالبان با چهره‌های سیاسی به کشور بازگشته بودند. طالبان مدعی است این کمیته به افراد بازگشته کارت مصونیت اعطا می‌کند.

اما مخالفان می‌گویند این اقدام صرفا برای فریب جامعه جهانی و القای تصویر مثبت از خود توسط طالبان صورت گرفته و در عمل این گروه همچنان منتقدان خود را سرکوب می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا