افغانستانجهان

شورای امنیت ملی آمریکا؛ هیچ تجهیزات نظامی آمریکایی در افغانستان نیست

سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در واکنش به اظهارات اخیر نخست وزیر پاکستان مبنی بر باقی ماندن تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان، طی نشست خبری این ادعا را رد کرد.

جان کربی تصریح نمود که آمریکا تنها مقادیر محدودی تجهیزات فنی و هواپیما را در کابل باقی گذاشته و هیچگونه تسلیحاتی در افغانستان بجا نمانده است.

وی افزود که آمریکا به منظور تقویت ظرفیت نیروهای دفاعی افغانستان، تجهیزات نظامی به آنها اهدا کرده بود تا مسئولیت امنیتی را برعهده گیرند، اما این نیروها بودند که این تجهیزات را رها کردند.

پیش‌تر گزارش شده بود که آمریکا پس از خروج از افغانستان، تجهیزات نظامی به ارزش هفت میلیارد دالر در این کشور باقی گذاشته است که شامل تسلیحات، وسایل نقلیه و تجهیزات مخابراتی می‌شدند.

نخست وزیر موقت پاکستان پیشتر هشدار داده بود که تجهیزات نظامی باقی مانده آمریکا در افغانستان به دست گروه‌های دهشت‌افگن افتاده است.

 

دکمه بازگشت به بالا