پناهندگانجهان

اسکانس بریکس با اقدام سمبولیک روسیه در افریقایی جنوبی رونمایی شد

اسکناس بریکس که با اقدام سمبولیک سفیر روسیه در افریقای جنوبی رونمایی و به سفارت امارات متحده عربی هدیه داده شد پرچم سه رنگ افغانستان در کنار ۱۴ کشور به نام «د افغانستان اسلامی امارت» به مشاهده می رسد.

بر اساس گزارش‌‌ها سفیر روسیه در آفریقایی جنوبی در محفلی به مناسبت پذیرفته شدن امارت متحده عربی در گروه بریکس در پرتوریا یک قطعه اسکناس ۱۰۰ بریکس را به سفیر این کشور هدیه داد.

گفتنی است که در یک طرف این اسکناس پرچم پنچ کشور عضو بریکس (برازیل، چین، هند، روسیه، و آفریقایی جنوبی) و در سوی دیگر آن پرچم‌های ۱۴ کشور به شمول پرچم سه رنگ افغانستان درج شده است.

اسکناس بریکس که با ابتکار سمبلیک و سیاسی روسیه در زمینه دالر زدایی بریکس ساخته شده در قسمت از آن افغانستان به نام «د افغانستان اسلامی امارت» مورد توجه قرار گرفته است.

قابل ذکر است که نام هر کشور با زبان‌های اصلی آن در بخش مرکزی این اسکناس نوشته می شود.

بریکس گروهی از شش کشوری به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور است که ۲۸ درصد قدرت اقتصادی دنیا را در اختیار دارند.

 

دکمه بازگشت به بالا