افغانستان

والی طالبان برای بامیان از راه‌اندزای بخش ویژه زنان در بند امیر خبر داد

والی طالبان در بامیان اعلام کرد که قرار است سال در آینده مکان ویژه‌ای برای حضور زنان در بندامیر ایجاد شود.

عبدالله سرحدی در مصاحبه با تلویزیون ملی که در کنترل طالبان قرار دارد گفت، تصمیم منع ورود زنان به بندامیر به درخواست مردم بامیان اتخاذ شده، زیرا زنانی که به اینجا می‌آمدند بی‌حجاب بودند.

وی افزود سال آینده مکان ویژه‌ای برای زنان در بندامیر ایجاد می‌شود که همه چیز آن زنانه خواهد بود و پولیس و کارمندان زن نیز برای آن استخدام خواهند شد.

این در حالی است که اخیرا وزیر امر به معروف طالبان اعلام کرده بود زنان نمی‌توانند به بندامیر سفر کنند. دستور وزیر امر به معروف انتقادهای زیادی را در داخل و خارج برانگیخته بود.

سرحدی تاکید کرد زنان بامیان بی‌حجاب نیستند و ورود آن‌ها به بندامیر نه فرض و نه واجب است.

ایجاد مکان ویژه برای زنان در بندامیر به نظر می‌رسد بخشی از سیاست‌های محدودکننده طالبان علیه زنان باشد که انتقادهای زیادی را برانگیخته است.

دکمه بازگشت به بالا