نگاه‌ها

اشرف غنی، انتقام موعود بهسود را از جلریز گرفت!

بازیگران ارگ، به مقدم طالبان فرش خون گسترد و خنجر توطئه را درقلب ده ها جوان نیروی امنیتی در جلریز فرو برد.

یاسین ضیاء، غنی، امرالله، و حتی تمیم عاصی برعلیه فرمانده علیپور، شعار جنگ، انتقام و قصاص می دادند. از راه بامیان و دیگر مسیرهای پرخم وپیچ، صدها تانک هاموی و قطعات ویژۀ جنگی را به منطقۀ بهسود سرازیر کردند. هدف این بود که فرمانده سرکش و دادخواه هزاره را از دم راه طالبان دور کنند. وقتی هجوم دایره یی قوای طالب بر کابل آغاز شود، نیروهای مردمی هزاره نتوانند به دفاع از غرب کابل راه خود را به پایتخت برسانند.

برای سازماندهی توطئه ضد ملی، چهارچرخبال پراز اسلحه ونیروهای ویژه را به ناحق دربهسود مستقر می کردند؛ اما به مطالبات عاجل قوای مدافع درجلریز درسه شبانه روز، حتی یک پاسخ مخابراتی ندادند!

درین مدت، کشت زارها و خانه های محقر ده نشینان را حریق کردند؛ اما موفق به مجازات زنده یا مردۀ فرمانده مقاومت نه شدند. هیچ یکی ازین ذوات اکنون از سخافت و کوته اندیشی خویش چیزی نمی گوید؛ تازه، قصداً، پلان شده و به شکل بسیار نا جوانمردانه و غیرانسانی، ده ها تن از جوانان کشور را به دام خونتای طالب دادند تا موقعیت مناسب برای خیز طالب به طرف پایتخت فراهم آید.

این سلسله تراژدی ها را که مشابه آن در حوزۀ بغلان، لغمان و کندز درجریان است، چی کسی فراموش می کند؟ اکنون درمحافل سیاسی و اطلاعاتی جنبش ملی و جبهه مقاومت و نشست های عادی مردم، از تحویلدهی گارنیزیون ها، محورهای شهری و شاهراه ها به طالبان از سوی تیم ارگ ابراز نگرانی شدید می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا