افغانستاناقتصادپناهندگان

سازمان جهانی غذا: ۱۵ میلیون افغان هرشب گرسنه می‌خوابند

برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اعلام کرد که دهه‌ها جنگ، وضعیت نامساعد اقتصادی و تغییرات اقلیمی زندگی مردم افغانستان را بسیار سخت کرده است.

این سازمان افزود که به دلیل کمبود بودجه نمی‌تواند به بیش از سه میلیون نیازمند در ماه کمک کند.

مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان اعلام کرد که برای نجات میلیون‌ها خانواده از سرمای زمستان، نیازمند یک میلیارد دالر است.

وی هشدار داد که بخشی از قریه‌ها به دلیل قطع کمک‌ها، خالی از سکنه خواهند شد. او افزود زنان و کودکان در اثر گرسنگی در معرض خطر قرار خواهند گرفت.

مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان همچنین تاکید کرد که برای اولین بار در ۶۰ سال گذشته فعالیت خود در این کشور، با بحران بودجه ۶۰ فیصدی مواجه شده است.

این سازمان تصریح کرد که حدود ۲۱ میلیون افغان هر روزه با فقر و گرسنگی مبارزه می‌کنند و آینده غذایی خود را نمی‌دانند.

 

دکمه بازگشت به بالا